Hypnos

Hypnos är en beteckning för det tillstånd du hamnar i när du har blivit hypnotiserad. Det är ett förändrat medvetandetillstånd där du är fullt medveten om vad som händer och har lätt att fokusera på din inre verklighet. 

När du har blir hypnotiserad höjs nivåerna av serotonin och endorfiner. Du hamnar i ett avslappnat tillstånd där hypnotisören kan påverka ditt undermedvetna. Det hypnotiska tillståndet är något helt naturligt och ligger nära tillstånd många av oss upplever dagligen. Verkan av en hypnosbehandling kan vara varaktig och är alltså inte bara något som du upplever medan du är hypnotiserad.

Alla är inte lika mottagliga för hypnos och ibland kallas förmågan att kunna bli hypnotiserad för en talang. Välkommen att prova på!