Rehabiliteringsbehandling

 

Behandlande massageterapi: Ca 60-90min/behandlingstillfälle.

Behandlar smärtor, stelheter och rörelsebegränsningar genom manuell terapi i muskulära och myofasciala stråk i kroppen. I samband med detta så frigörs vid behov också nerv- och artär-/ven inklämningar, vilket ofta är bidragande orsaker till många smärtsymtom. Lymfsystemets flöden behandlas och frigörs också där det finns symtom på tex svullnad och stasning.

 

-Djupgående massage: Den här typen av massage riktar in sig på de djupare lagret av muskler och bindväv för att frigöra spänningar och förbättra musklernas funktion.
 
-Idrottsmassage: Speciellt för atleter och andra aktiva, massagen riktar främst in sig på specifika muskelgrupper och hälper till att förbättra prestation, förhindra skador och som skadeförebyggand
 
-Rehablilitering; En kombination av olika massagetekniker, stretching och övningar. Här vill vi att varje kund ska få individuell hjälp för återhämtning, minska smärta och förbättra rörelse i muskler och leder.