Ben knäck

08.08.2016 19:03

Att knäcka med fingrarna!
Ogillar du ljudet när någon knäcker fingrarna eller tycker du själv att det känns ganska så befriande?
Senaste forskningen är utförd med magnetkamera, där kan man se att det "knäckande" ljudet uppstår när gas bildas mellan ledytorna efter att de separerats genom dragning. Det kallas tribonucleation, det är alltså själva bildandet av gasen som låter, inte när bubblan spricker. Ig nobelpriset i medicin gick 2009 till Donald Unger, han knäckte fingrarna på vänsterhanden i 60 år och kunde i sin studie "Does knuckle cracking lead to artrithis of the fingers" konstatera att båda händerna både såg lika ut och fungerade lika bra. 

Personligen tycker jag att ljudet är otäckt. 
Nina