Hypnos

04.04.2021 13:10

Förnuft och känsla är inte alltid i synk  – Hypnos synkar ihop dem!

Ordet hypnos härstammar från det grekiska ordet för sömn, människor kan försättas i hypnotiska tillstånd, och genom dessa antingen nå djupa insikter, eller överkomma psykiska barriärer. Under hypnosen skiftar hjärnans tillstånd där hjärnans områden fungerar mer oberonede av varandra till skillnad från vanligt vad som kallas vaket tillstånd. Vårt undermedvetna är ju en stor del av vårt egna jag. Ibland är det vakna medvetna jaget inte riktigt synkroniserat med det undermedvetna. Här kan hypnosen hjälpa med denna helhet.

Hypnos är ett helt naturligt sinnestillstånd där du kan vara mer i kontakt med dig själv och kommunicera enklare med dina känslor. Du kan likna hypnos vid ett avslappnat tillstånd där du både är fokuserad och mer öppen för nya förslag så att du lättare kan börja tänka i nya banor. 

Du är medveten under hypnos, men på ett annat sätt än du kanske är van vid. Du vet exakt vad du säger och gör. Under hypnos har du bara lättare att kommunicera med dig själv för att du är mer öppen i sinnet och kan bättre kommunicera med dina känslor under hypnos!

                                                            Jag är medlem i International Hypnosis Guild.

Teckning ritad av Emelie Frid