Why does skeletons feel lonely? Because they have nobody!

01.05.2016 15:28

WWhy does skeletons feel lonely? Because they have nobody. Smiley smile

Ensamhet är bra när man väljer det själv, men den kan vara smärtsam när ingen finns till hands. Alla önskar närhet, kärlek och gemenskap.

Filosofen Odo Marquard säger att vi förlorat vår förmåga att vara ensamma. Allt måste vi göra i sällskap – vi kan varken äta, sova, läsa, skriva, arbeta, tänka, prata eller vara lyckliga ensamma längre. Allt måste delas med andra.

Ett visst mått av ensamhet kan vara bra. Det kan hjälpa oss att möta och känna oss själva och höra vår egen inre röst. Det kan underlätta för oss att komma i kontakt med vår egen kreativitet och att få insikter vi behöver för att kunna ta beslut i viktiga frågor som gäller våra liv.